หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:21:22

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5