หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เหล่าซือ มู่ เกอ อาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติวเข้มวิชาภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
เหล่าซือ มู่ เกอ อาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติวเข้มวิชาภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-29 15:42:29

เรียนแพทย์จีนเข้มแข็ง ภาษาจีนเข้มข้น ติวตัวต่อตัว

วันที่ 25 มกราคม 2562 เหล่าซือ มู่ เกอ อาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติวเข้มวิชาภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ณ ห้อง 2401 อาคารเรียนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การเรียนแพทย์แผนจีน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เป็นไปด้วยความเข้มข้น ติวแบบตัวต่อตัว สนทนากับเจ้าของภาษาตัวจริง สนใจเรียนแพทย์แผนจีน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 034-773-904-5