หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ชมรมกองกำลังอาสา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำสวนสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานและทาสีแทงค์น้ำให้กับโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
ชมรมกองกำลังอาสา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำสวนสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานและทาสีแทงค์น้ำให้กับโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-18 14:25:15

เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 ชมรมกองกำลังอาสา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำสวนสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานและทาสีแทงค์น้ำให้กับโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี