หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Korea International Women's Invention
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Korea International Women's Invention

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-26 16:01:30

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2018

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Korea International Women's Invention

Exposition (KIWIE 2018 )

1. เหรียญทอง ผลงานเรื่อง : Emblica Cleansing Gel and Toner

2. Special award จาก ไต้หวัน excellent invention

3. Special award จาก เยอรมัน

at Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX in Korea