หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
กิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 12:28:47

เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญยืน พ่วงเพชร (หมอน้อย) แพทย์แผนไทยทรงคุณวุฒิประจำจังหวัดลพบุรี ถ่ายทอดความรู้เป็นประสบการณ์ที่ดียิ่ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิจ.ลพบุรี