หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการเรื่อง “องค์ประกอบและโครงสร้างของพืชมีดอก” รายวิชาพฤกษศาสตร์การแพทย์
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการเรื่อง “องค์ประกอบและโครงสร้างของพืชมีดอก” รายวิชาพฤกษศาสตร์การแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-29 15:58:53

อยากรู้ “เรื่อง..ดอก..องค์ประกอบของพืช ต้องถามหมอไทยในวัง สวน’นัน”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการเรื่อง “องค์ประกอบและโครงสร้างของพืชมีดอก” รายวิชาพฤกษศาสตร์การแพทย์ โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข และอาจารย์อนงค์นุช ทุมปัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม