หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 12:02:53

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมและยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันในหมู่คณะ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม