หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 12:19:09

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 Active Learning สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์แสงสิทธิ์ กฤษฎี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติในการทำหัตถการกิจกรรมพิเศษตามแนวทางแพทย์แผนไทยเดิม ในรายวิชาบทนำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น การสุมยา , การเผายา , การรมยา , การชโลมยา , การนั่งถ่าน , การสวน , การเข้ากระโจม , การนัตถุ์ยา เพื่อนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคต