หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่เคยสั่งสอนแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่เคยสั่งสอนแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:31:31

3 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่เคยสั่งสอนแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขอบุญกุศลนี้ส่งถึงท่านด้วยเทอญ ด้วยรักจากใจ