หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำลูกประคบสมุนไพรชนิดแห้งสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ช่วยบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น คลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
ทำลูกประคบสมุนไพรชนิดแห้งสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ช่วยบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น คลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 11:02:15

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำลูกประคบสมุนไพรชนิดแห้งสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ช่วยบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น คลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม