หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกการต้มยาสมุนไพร หัวข้อยาต้มรักษาประจำเดือนผิดปกติ ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3
ฝึกการต้มยาสมุนไพร หัวข้อยาต้มรักษาประจำเดือนผิดปกติ ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 10:57:21

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อยอาจารย์ประจำสาขา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกการต้มยาสมุนไพร หัวข้อยาต้มรักษาประจำเดือนผิดปกติ ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3 ทำให้นักศึกษาได้หลักการเลือกสมุนไพร เลือกอุปกรณ์ ความแตกต่างของรสยาจากหม้อชนิดต่างๆ การรับประทานและการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม