หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ในชื่อชุด " เกี่ยว"
นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ในชื่อชุด " เกี่ยว"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 11:41:14

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม การแสดงเปิดงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ในชื่อชุด " เกี่ยว"