หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกการฉีดยาและการเย็บแผล เพื่อเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้เย็บบาดแผลได้จนชำนาญ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกการฉีดยาและการเย็บแผล เพื่อเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้เย็บบาดแผลได้จนชำนาญ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 11:00:06

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกการฉีดยาและการเย็บแผล เพื่อเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้เย็บบาดแผลได้จนชำนาญ ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม