หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:29:45

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม (4P-W) ประจำปี 2560-2561 ในนามสมัชชาสุขภาพ ณ สภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม