หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม ชื่อชุด Love you more than anyone
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม ชื่อชุด Love you more than anyone

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 11:46:14

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม ชื่อชุด Love you more than anyone