หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เข้าร่วมประชุมในโครงการ “กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show” เพื่อปลุกคนไทยที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย
เข้าร่วมประชุมในโครงการ “กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show” เพื่อปลุกคนไทยที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-15 14:08:40

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมเข้าร่วมประชุมในโครงการ “กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show” เพื่อปลุกคนไทยที่มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกบรพัตร สภากาชาดไทย