หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดปากสมุทร
กิจกรรมสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดปากสมุทร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 10:49:00

จัดกิจกรรมสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดปากสมุทร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์