หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-02-15 16:05:06

21 มกราคม 2562 (กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม) นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 ณ ห้องสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม