หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม “พี่ชวนน้องเล่นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” วิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
กิจกรรม “พี่ชวนน้องเล่นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” วิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 10:38:58

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามนำนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม “พี่ชวนน้องเล่นเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์” วิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับเด็กปฐมวัย และออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมเข้าจังหวะเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสื่อกระดาษ การเล่าเรื่องราวผ่านผลงาน storytelling และฟังนิทานหรรษา งานนี้ทั้งพี่ๆและน้องๆต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แสนเบิกบาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม