หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเสื้อกราวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพิธีมอบป้ายชื่อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเสื้อกราวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพิธีมอบป้ายชื่อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ของสาขาวิชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 10:29:36

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ร. อ. นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเสื้อกราวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพิธีมอบป้ายชื่อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ของสาขาวิชา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข และทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อย่างแน่นแฟ้น