หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันเปิดบ้าน Open House สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและการแพทย์แผนจีน
กิจกรรมวันเปิดบ้าน Open House สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและการแพทย์แผนจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-01-20 10:32:26

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ เปิดงานกิจกรรมวันเปิดบ้าน Open House สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและการแพทย์แผนจีน มีการแสดงการบรรเลงเครื่องดนตรีกู้เจิ้ง การแสดงรำพัดจีน และการแสดงร้องเพลงจีนประสานเสียงจากนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา การออกบูธกิจกรรมอีกมายมาย อาทิเช่น ตรวจโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน กิจกรรมการฝึกเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน การชงชาแบบจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจับสลากรางวัลสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม