หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 80ปี Opening ceremony 80th Anniversary
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 80ปี Opening ceremony 80th Anniversary

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:16:47

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 80ปี Opening ceremony 80th Anniversary

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ศิริลักษณ์ จิตระเบียบ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับมอบหมายจากคณบดี เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสภาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคาร สายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา