หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย Memorandum of understanding
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย Memorandum of understanding

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:15:07

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย Memorandum of understanding

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31