หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คำแนะนำและดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีนักศึกษาชั้นปี 3 สังเกตการณ์การรักษาจริง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คำแนะนำและดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีนักศึกษาชั้นปี 3 สังเกตการณ์การรักษาจริง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-21 12:41:52

อาจารย์จิราพร สงศรี และอาจารย์ชไมพร ครองโม่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้คำแนะนำและดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีนักศึกษาชั้นปี 3 สังเกตการณ์การรักษาจริง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน วิทยาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม