หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรม"พัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ; เย็บแผล ฉีดยา และหัตถการที่จำเป็น
กิจกรรม"พัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ; เย็บแผล ฉีดยา และหัตถการที่จำเป็น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-28 00:08:56

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม"พัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ; เย็บแผล ฉีดยา และหัตถการที่จำเป็น ใน รพ.สต.ตาม พรบ.การสาธารณสุขชุมชน พศ.2556" ของ นิสิต สาธารณสุขศาสตรบัญฑิต ปี 3 โดย"วิทยากร จิตอาสา" จากเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รพ.สต.ฉู่ฉี่ และ รพ.สต.ปากสมุทร อ.เมืองสมุทรสงคราม ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม