หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญบรรยาย เรื่องแนวคิดการตั้งตำรับยาสมุนไพร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำรับยาเตรียมเฉพาะราย
อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญบรรยาย เรื่องแนวคิดการตั้งตำรับยาสมุนไพร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำรับยาเตรียมเฉพาะราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-28 00:04:46

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญบรรยาย เรื่องแนวคิดการตั้งตำรับยาสมุนไพร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำรับยาเตรียมเฉพาะราย เพื่อศึกษานำร่องสู่ภูมิภาค
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน