หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สอบภาคปฎิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงยาสมุนไพรไทย รายวิชาเภสัชเวท
สอบภาคปฎิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงยาสมุนไพรไทย รายวิชาเภสัชเวท

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-28 00:01:28

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบภาคปฎิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงยาสมุนไพรไทย รายวิชาเภสัชเวท ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม