หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-15 14:01:08

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร. ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม