หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี ออกพื้นที่จิตอาสาและได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้จริง
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี ออกพื้นที่จิตอาสาและได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้จริง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-12-23 12:16:09


นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี ออกพื้นที่จิตอาสาและได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้จริง เพื่อเตรียมพร้อม เป็น นักการสาธารณสุขศาสตร์ ลูกพระนาง อย่างภาคภูมิ