หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การประกอบ “เครื่องรีดเส้นยาลูกกลอน” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การประกอบ “เครื่องรีดเส้นยาลูกกลอน” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-21 12:24:35

16 มกราคม 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำการประกอบ “เครื่องรีดเส้นยาลูกกลอน” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงงานผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม