หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหนังสือเกี่ยวกับศัพท์แพทย์พื้นฐาน ให้กับคณาจารย์และห้องสมุดวิทยาลัย
หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหนังสือเกี่ยวกับศัพท์แพทย์พื้นฐาน ให้กับคณาจารย์และห้องสมุดวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:15:43

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหนังสือเกี่ยวกับศัพท์แพทย์พื้นฐาน ให้กับคณาจารย์และห้องสมุดวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป