หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการสัณฐานวิทยาของใบ รายวิชาพฤกษศาสตร์การแพทย์
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการสัณฐานวิทยาของใบ รายวิชาพฤกษศาสตร์การแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-21 12:22:26

วันที่ 16 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนปฎิบัติการสัณฐานวิทยาของใบ รายวิชาพฤกษศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม