หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศสถาบัน Beijing Silu Education and Technology Co., Ltd ประเทศจีน
ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศสถาบัน Beijing Silu Education and Technology Co., Ltd ประเทศจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:38:42

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศสถาบัน Beijing Silu Education and Technology Co., Ltd ประเทศจีน ว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาชาวจีนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ