หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:52:31

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์