หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ประเทศจีน
ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ประเทศจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-19 17:35:25

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล และสาธิตการนวดแผนไทยให้กับคณะผู้แทนชาวจีน