หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:51:04

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วีณา จันทรสมโภชน์ พร้อมด้วย อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพในระดับชาติ