หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:49:33

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก) (แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม) สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ และ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ โดยมีนายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมบูท ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี