หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบหนังสือที่ทรงคุณค่าให้กับห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบหนังสือที่ทรงคุณค่าให้กับห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:14:12

21 มิถุนายน 2561 นายยุทธนา เสมอจิตร บรรณารักษ์ ห้องสมุด ขอบคุณ ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบหนังสือที่ทรงคุณค่าให้กับห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม