หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมฝีมือ “เดคูพาจ” การออกแบบลวดลายต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม
กิจกรรมฝีมือ “เดคูพาจ” การออกแบบลวดลายต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:47:59

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ฝึกกิจกรรมฝีมือ “เดคูพาจ” การออกแบบลวดลายต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้