หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
เตรียมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:46:35

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์วรรณี พรมด้าว ประชุมทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แต่ละสาขาวิชาฯ เพื่อเตรียมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio เริ่มการรับสมัคร ในวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม