หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-27 23:55:16

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5