" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขา
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-01-18 12:58:31

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขา ได้รับรางวัล The IIER Excellent Paper Award จากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE 2017)  ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น