หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สอนการนวดพื้นฐานท้อง ในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สอนการนวดพื้นฐานท้อง ในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-14 15:45:25

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สอนการนวดพื้นฐานท้อง ในวิชา หัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1) ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานท้องและแนวเส้นพื้นฐานด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)