หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และตามไตรมาส
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และตามไตรมาส

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-07-06 10:11:08

21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และตามไตรมาส โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม