" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย
โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-01-18 12:56:05

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล อาจารย์สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อที่จะนำไปบริหารจัดการสำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวมต่อไป ณ โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม