หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 1 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬา หมากกระดานคู่ผสม
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 1 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬา หมากกระดานคู่ผสม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-02-15 16:04:37

เมื่อวันที่ 11-20 มกราคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 1 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬา หมากกระดานคู่ผสม ร่วมกับนายสุพิษ ดาบท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี