หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง (Fightin System)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง (Fightin System)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-24 11:48:08

เมื่อวันที่ 11-20 มกราคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง (Fightin System) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก. เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลหญิง จับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี