หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-21 12:11:47

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา