หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ซึ่งได้รับรางวัล Best Of The Best ด้านสวยดี
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ซึ่งได้รับรางวัล Best Of The Best ด้านสวยดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-11-16 16:40:26

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานทีมซุปเปอร์เห็ด ที่เป็นทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ซึ่งได้รับรางวัล Best Of The Best ด้านสวยดี จากทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 411 ทีม 55 มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯในพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุลราชบัณฑิต ชั้น 5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม