" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสุขศึกษาในโรงเรียน หัวข้อ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
โครงการสุขศึกษาในโรงเรียน หัวข้อ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-01-18 12:54:50

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลเด็ก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดโครงการสุขศึกษาในโรงเรียน หัวข้อ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ท่าเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ ณ โรงเรียนอนุบาล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม